De ouderraad is een groep actieve en betrokken ouders die zich samen met directie en enkele vaste leerkrachten inzetten voor de school.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad zet zich op verschillende manieren in voor De Vierambacht:
•    We zijn aanspreekpunt voor ouders over wat er leeft in de school.
•    Samen met de school organiseren we vaste activiteiten zoals de Avondvierdaagse en de Kerstviering
•    We organiseren bijzondere activiteiten voor ouders en leerlingen van De Vierambacht

Jaarlijks terugkerende activiteiten:
–        Avondvierdaagse
–        Sportdagen
–        Vierambachtfeest
–        Sinterklaasviering
–        Kerstviering

Voorbeelden van bijzondere activiteiten:
–        Bijeenkomsten en begeleiding contactouders
–        Thematische ouderavonden op initiatief van ouders
–        Verkeersvoorlichting en –lessen

Waar betalen we dat van?
De activiteiten van de ouderraad worden betaald uit de gezamenlijke ouderbijdragen. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks toegelicht op een van de ouderavonden. Voor elk schooljaar wordt een begroting gemaakt. Jaarbegroting en jaarrekening worden vanaf 2012/2013 gepubliceerd op de website

Hoeveel werk is dat?
We vergaderen ca. 10 keer per jaar. Daarbij zijn ook altijd 2-3 vaste leerkrachten aanwezig en soms leden van de directie. Voor elke vergadering worden een agenda en het verslag van de voorgaande vergadering rondgestuurd.
Elk ouderraadslid heeft een eigen taak. Dat kan de taak zijn van voorzitter, secretaris en penningmeester of de verantwoordelijkheid voor één van de commissies, zoals de sinterklaascommissie of de sportcommissie.

Wie zitten er in de ouderraad?
De ouderraad heeft 10-12 leden. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De andere ouderraadsleden hebben elk een eigen commissie of activiteit onder hun hoede.
We vinden het belangrijk dat de ouderraad een mooie afspiegeling vormt van de ouders van De Vierambacht. Dit betekent dat we graag willen dat ouders van alle drie de vestigingen, van kinderen in onder-, midden- en bovenbouw vertegenwoordigd zijn.