Betrokkenheid loont! Heeft u ideeën over hoe bepaalde zaken op school anders of beter kunnen? Gelooft u dat er behoefte is aan informatie over bepaalde thema’s in of rond de school? Neem dan contact op met de ouderraad, dan maken we er samen werk van.