Als ouders wilt u natuurlijk graag weten hoe het met uw kind gaat op school. Maar hoe belangrijk zijn al die toetsen eigenlijk? Zijn het er niet te veel, en beginnen we niet te vroeg? En hoe zit het met die Citotoets?

De Ouderraad wilde het ook graag weten en zet het samen met u op een rij tijdens de thema-avond

 

Iedereen is van harte welkom bij:

 

Leerling in beeld

Nut en noodzaak van toetsen op school

3 juni,  van 19:30 – 21:00 uur, Aula De Jagerstraat

 470albertogp123

 

Programma
19.30 uur            Welkom, inleiding over doel en opzet van de avond

 

19.35 uur            Algemene inleiding over toetsen en specifiek de Citotoets. Wat is de Citotoets en wat brengt deze in beeld? Wat is het verschil tussen de Citotoetsen in groep 1 t/m 7 en de eindcitotoets in groep 8? Welke keuzes heeft de school op het gebied van toetsing gemaakt?

Vraaggesprek met Bonne van Dam, voormalig inspecteur van de rijksinspectie voor het onderwijs. In het jaar dat De Vierambacht een oranje kaart kreeg van de Rijksinspectie voor het onderwijs, heeft Bonne van Dam de school begeleid. Wat vindt hij eigenlijk van De Vierambacht, de keuzes van de school en de ontwikkeling die sindsdien is doorgemaakt?

Vraaggesprek met Marja van Sorgen (Wolfert van Borselen) Zij geeft een korte beschouwing van de waarde van de Cito-toetsresultaten voor het voortgezet onderwijs.

 

19.55 uur            Inleiding deelsessies Hoe brengt de school de ontwikkeling van het kind in beeld? In twee rondes van 20 minuten kunnen ouders aanschuiven bij de sessie van hun keuze.

20:00 -20:20 uur en 20:25-20:45 uur

1. Kleuters, nooit te jong om te toetsen.Waarom wordt er getoetst? Moeten kleuters niet gewoon lekker spelen? Wat is er veranderd sinds de ouders zelf in de kleuterklassen zaten? Wat onderneemt de leerkracht als een kind afwijkt van het gemiddelde?

2. Groep 3 + 4 +5, het serieuze werk. Wordt er nog meer getoetst dan lezen en rekenen? Wat betekent het als de ontwikkeling van het kind anders is dan het gemiddelde? En wat biedt de school aan als een leerling achterblijft, of juist meer aankan?

3. Groep 6 + 7 + 8, op naar de middelbare school. Een goede eind citotoets betekent succes verzekerd in het voortgezet onderwijs… of toch niet? Hoe interpreteert de middelbare school de citotoets? En wat heeft een kind eigenlijk nodig voor het voortgezet onderwijs? In het panel zit ook een docent uit het middelbaar onderwijs

4. De zorgroute: wat als het niet goed gaat met uw kind? Een belangrijke voorwaarde is dat een kind in een veilige omgeving kan leren en lekker in zijn/haar vel zit. Wat kan de school doen, om die kant goed in beeld te krijgen? Hoe kunnen ouders en school daarin samenwerken?

5. Vraag het de externe deskundige. Een sessie voor vragen en antwoorden met Bonne van Dam

6.  Ondersteuning op het thuisfront Wat kunt u als ouders doen om uw kind te ondersteunen? Wat adviseert de school als voorbereiding op de toetsen? Tips en tricks van de leerkrachten.

 

20.50 uur            gezamenlijke afsluiting

21.00 uur            einde