Op 5 juni organiseerde de Ouderraad de avond Leerling in Beeld, nut en noodzaak van toetsen op school. Ongeveer 100 ouders kwamen naar De Jagerstraat om meer te horen over het toetsen op school en over dit onderwerp in gesprek te gaan met leerkrachten en andere deskundigen.

De avond ging plenair van start met achter de tafel een aantal deskundigen waaronder onze eigen Daaf van Wegen en meester René,  maar ook Maria van Sorgen, toetsdeskundige van het Wolfert College en Bonne van Dam, voormalig inspecteur van onderwijs. Belangrijk was de uitleg over Cito. Met behulp van toetsen van het Cito is het mogelijk om objectief in beeld te krijgen hoe het gaat met de school en de afzonderlijke groepen in de school. Door drie keer per jaar de kinderen een Citotoets te laten doen krijgt de school een aantal zaken goed in beeld:

– hoe doet De Vierambacht het ten opzichte van andere scholen?

– slagen de leerkrachten erin de stof goed over te brengen zodat de kinderen het ook begrijpen en kunnen toepassen?

– hoe doen de kinderen het individueel, komen ze goed mee? Hoe verloopt hun leercurve, is er sprake van dips of juist oplevingen?

In Groep 7 doen de kinderen de zogenaamde Entreetoets. Dit is een soort voorloper op de Eindcito in Groep 8 en brengt in beeld welk niveau er verwacht kan gaan worden in Groep 8. In Groep 8 doen de kinderen de Eindcito

 

Maar hoe zit het nou precies met….

Vanaf 20:00 uur konden de ouders deelnemen aan twee deelsessies over het toetsen van kleuters, en het toetsen in de middenbouw en bovenbouw, maar ook over de zorgroute en het beleid in meer algemene zin. Enkele interessante zaken die daaruit naar voren kwamen:

– het toetsen met inzet van de computer is voor de kleuters een grote vooruitgang. Doordat de kinderen in de klas achter de computer met de koptelefoon de toets kunnen doen, voelt de situatie voor hen natuurlijk en niet anders dan anders. Dit geeft eerlijke toetsresultaten die niet vertekend zijn doordat kinderen afgeleid of nerveus zijn door een ongebruikelijke opstelling met tafeltjes en tussenschotjes.

– het specifiek trainen voor de Eindcito wordt afgeraden. Natuurlijk is het goed dat kinderen bekend zijn met de manier van toetsen van het Cito zodat ze niet in de war raken van bijvoorbeeld multiple choice- vragen. Als leerlingen echter specifiek gedrilld worden voor de Eindcito dan behalen ze hogere resultaten dan anders het geval zou zijn, belanden daarmee mogelijk op een middelbare school boven hun niveau, en komen dan in de problemen.

– Vanaf volgend jaar zal de Cito Eindtoets later in het jaar worden afgenomen. Dit betekent dat de resultaten van deze toets niet langer doorslaggevend zullen zijn voor de schoolkeuze. Het advies van de school zal vanaf nu maatgevend zijn. Met behulp van de ‘gewone’ citotoetsen door de jaren heen, en natuurlijk de ervaringen in de klas, heeft de school uitstekend in beeld hoe leerlingen zich hebben ontwikkeld en wat van hen verwacht mag worden. Op basis hiervan geeft De Vierambacht een advies voor middelbare schoolkeuze, dat zal worden ondersteund door de resultaten van de Cito Eindtoets.

– De Vierambacht staat in het Rotterdams middelbaar onderwijs bekend als een school die kinderen uitstekend voorbereid op de middelbare school. De schooladviezen van De Vierambacht evenals de Citoresultaten van de kinderen kloppen goed met het niveau dat de leerlingen hebben.

 

Ouders weten nu meer, maar de behoefte aan informatie blijft

Tijdens de gezamenlijke afsluiting blijkt dat veel vragen al zijn beantwoord, maar dat de behoefte aan informatie over het onderwerp van toetsen op school zeker zal blijven. Daarom stelt de Ouderraad voor om volgend schooljaar nog eens een avond over het onderwerp te organiseren.

20140603_195818Begin van de avond: discussie met deskundigen en de zaal o.l.v. ouders Olof van de Wal en Florence Weytingh

 

20140603_202722Deelsessie over toetsen in de bovenbouw met o.a. Maria van Sorgen

 

20140603_203348Deelsessie over zorgroute voor kinderen die extra hulp nodig hebben omdat ze achter- of juist voorlopen