De activiteiten van de oudercommissie worden betaald uit de gezamenlijke ouderbijdragen. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks toegelicht op een van de ouderavonden. De penningmeester stelt voor elk schooljaar een begroting op. Jaarbegroting en jaarrekening worden vanaf 2012/2013 gepubliceerd op de website.